Industri Information

Luft Stag fel testa

2019-09-10
Air Strut är ett bräckligt tillbehör vid användning av bilen. Stötdämparens oljeläckage och skadorna på gummit kommer att påverka bilens stabilitet och livslängden för andra delar direkt. Därför bör vi hålla Air Strut i gott skick.

Air Strut kan testas på följande sätt:
1. Låt bilen stoppa efter att ha kört i 10 km på vägen med dåliga vägförhållanden, och vidrör stötdämparens hölje för hand. Om det inte är tillräckligt varmt finns det inget motstånd i stötdämparen och stötdämparen fungerar inte. Om höljet är varmt finns det brist på olja i stötdämparen. I båda fallen bör den nya Air Strut bytas ut omedelbart.
2. Tryck in stötfångaren ordentligt och släpp den. Om bilen har två eller tre hopp fungerar Air Strut bra.
3. När bilen kör långsamt och bromsar brådskande, om bilens vibration är allvarlig, indikerar det att det finns ett problem med Air Strut.